top of page

Ein Stori / Our Story

Cwmni Awyr Agored Cymraeg / Welsh Outdoor Adventure Company

Sefydlwyd Pellennig nol yn 2008 fel cwmni Syrffio a Jiwdo, ers hynny rydym wedi datblygu a thyfu o nerth i nerth gan ddysgu miloedd o blant ac oedolion o bod oed i Syrffio, Padlfyrddio, Eirafyrddio, Sgio, Mynydda, Beicio Mynydd, cerdded afon a Jiwdo. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, cynghorau sir, gwasanaethau ieuenctid ynghyd ag unigolion a gwaith preifat. Rydym yn gwasanaethu ardal eang o Ynyd Mon, Gwynedd a Chonwy yn ogystal ag alpau Ewrop.

Pellennig was founded back in 2008 as a surfing and Judo company, since then we have grown and evolved, taught thousands of children and adults of all ages to surf, paddleboard, snowboard, skiing, mountaineering, mountain biking, george walking and Judo.  We work with schools, local authorities, youth services along with individuals and private work. We service a large area from Ynys Mon, Gwynedd and Conwy as well as the European Alps.

mountain
bottom of page