top of page

Clybiau Pellennig Clubs

chamonix, mer de glace

Clwb Eirafyrddio / Snowboard Club

Clwb Eirafyrddio Wythnosol ar lethr sgio llandudno. 

6.30 -8 Nos Lun a Nos Fawrth. £18 y sesiwn £20 i ymaelodi.

Addas i bob oed a phob lefel. Cyfle i ddysgu eirafyrddio cyn mynd ar yr eira arbed amser ac arian, gan gynnwys freestyle os ydach chi yn teimlo digon dew

A weekly Snowboard club at Llandudno Ski Slope

6.30-8pm every Monday and Tuesday evenings. £18 per session and £230 for membership.

Suitable for all levels and all ages. An opportunity to learn to snowboard before going on snow, saving time and money. Including freestyle if you feel up for it!

FB_IMG_1692973657761.jpg

Y Clwb Syrffio / Surf Club

Clwb syrffio wythnosol rhwng Mehefin a Medi

Nos Lun 6-7.30 Dinas Dinlle

Nos Fawrth 6-7.30 Rhosneigr

£10 y sesiwn ac £20 i ymaelodi

Addas i 8 oed ac i fyny a phob lefel.

Cyfle i ddysgu syrffio mewn awyrgylch ddiogel gyda cefnogaeth criw o'r un lefel a chi.

Weekly surf Clwb between June and September

Monday Nights 6-7.30 Dinas Dinlle

Tuesday Nights 6-7.3- Rhosneigr

£10 per session £20 for membership

Suitable for 8 years old and above and all levels.

An opportunity to learn to surf in a safe fun environment with the support of like minded people

surf lesson
judo lesson

Clwb Jiwdo / Judo Club

Clwb jiwdo ar nosweithiau gwener

6:30-7:30 i blant dros 5 oed

6:30-8pm i Oedolion

Yn Neuadd Goffa Betws y Coed

£4 i blant

£5 i oedolion

Cyfle i ddysgu jiwdo, hunan amddiffyn a datbllygu ffitrwydd a chryfder

Judo clun, Friday nights

6.30 -7.30 5children 5+years old

6.30-8pm for adults

Betws y Coed memorial hall

£4 for children

£5 for adults

An opportunity to learn Judo, self defense, develop strength and fitness.

bottom of page