top of page

PELLENNIG

Pellennig logo
outdoor activities, north wales, surfing,snowboarding, paddleboarding, judo, mountain biking,skiing
FB_IMG_1661191375698
llethr sych 1
syrffio
20230814_141857
20230519_104645
20230519_104547
FB_IMG_1688063880866
20230515_110040
20230811_112358
20230515_105504
20220817_143903
20230811_131122
20221029_153006
cwm idwal
syrffio
llethr sych
mynydda
mynydda1
llethr sych 2
eira
ecrin
mynydda4000
beicio mynydd
alps
cwm idwal
split boarding
Catching a Wave

Ein Gwasanaethau / Our Services

Ein Stori / Our Story

Cwmni Awyr Agored Cymraeg / Welsh Outdoor Adventure Company

Sefydlwyd Pellennig nol yn 2008 fel cwmni Syrffio a Jiwdo, ers hynny rydym wedi datblygu a thyfu o nerth i nerth gan ddysgu miloedd o blant ac oedolion o bod oed i Syrffio, Padlfyrddio, Eirafyrddio, Sgio, Mynydda, Beicio Mynydd, cerdded afon a Jiwdo. Rydym yn gweithio gydag ysgolion, cynghorau sir, gwasanaethau ieuenctid ynghyd ag unigolion a gwaith preifat. Rydym yn gwasanaethu ardal eang o Ynys Mon, Gwynedd a Chonwy yn ogystal ag alpau Ewrop.

Pellennig was founded back in 2008 as a surfing and Judo company, since then we have grown and evolved, taught thousands of children and adults of all ages to surf, paddleboard, snowboard, skiing, mountaineering, mountain biking, gorge walking and Judo.  We work with schools, local authorities, youth services along with individuals and private work. We service a large area from Ynys Mon, Gwynedd and Conwy as well as the European Alps.

the eiger, Wengen
surf lesson, rhosneigr

NEWYDDION PELLENNIG NEWS

Y Diweddaraf / The Latest

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Dysgu Eirafyrddio Mewn Diwrnod
Learn to Board in a Day


Cyfle i ddysgu Eirafyrddio mewn diwrnod ar lethr sgio Llandudno.
30.10.23
£100 am y diwrnod yn cynnwys bwyd.

An opportunity to learn to snowboard in a day at Llandudno Ski Slope.
30/10/23
£100 for the day including food

Copy of Poster clwb eira.jpg

 

Bydd y clwb eira yn ailgychwyn mis Hydref yma.
The Snowboard Club will be re starting this October
2.10.23 @ 6.30-8pm £18
&
3.10.23 @ 6.30 - 8pm £18
Addas i bob lefel / Suitable for all levels
8 oed + / 8+
Gwersi wythnosol i bob lefel pris yn cynnwys offer (bwrdd, esgidiau a helmed), angen i chi wisgo yn addas llewys hir a throwsus hir (dal dwr yn syniad da) Menyg yn orfodol. £18 y sesiwn ac £20 i ymaelodi am y tymor. Cysylltwch i archebu.

Weekly lessons suitable for all levels, price includes kit (board boots and helmet), suitable clothing needed, long sleeve shirt and trousers preferably waterproof. Gloves compulsory. £18 per session and £20 membership fee. Get in touch to book.

snowboard club poster

Ein Hyfforddwyr / Our Instructors

split boarding, french alps
surf lesson

Bedwyr ap Gwyn

Perchennog a Chyfarwyddwr Pellennig. 

Yn wreiddiol o Llanelli ond bellach yn bwy yn Betws y Coed.

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y maes awyr agored. 

Wrth ei fodd yn y mor ac ar y mynydd. Mae ei deulu, Cymru a chwareon yn agos iawn at ei galon.

Mae hefyd yn gyfarwyddwr ar gwmni Cwrw Nant ac yn mwynhau bragu cwrw yn ogystal a byw a bod yn yr awyr agored.

Owner and Director of Pellennig

Originally from Llanelli now living in Betws y Coed. He has over 20 years experience working in the outdoor adventure industry.

Love being on the mountains and in the ocean.

He's also o director at Cwrw Nant brewing real ales locally.

Guto Roberts

Yn wreiddiol o Benllech, Ynys Mon, ond bellach yn byw yn Y Felinheli.

Guto yw un o'n hyfforddwyr syrffio a padlfyrddio mwyaf profiadol. Yn syrffwr eiddgar yng ngogledd Cymru ers dros chwarter canrif.

Mae hefyd yn gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae ei deulu byd natur, syrffio a Chymru yn agos iawn at ei galon.

Originally from Benllech, Ynys Mon but now living in Y Felinheli.

Guto is an expert surf and paddleboarding instructor. He's a keen surfer for over 25 years.He also works for the Nationals Trust in north Wales

bottom of page